Zin-in-Zondag heeft voor 8 april als onderdeel van de Maand van de Filosofie, Albert van der Schoot uitgenodigd. Vanwege zijn studie op het gebied van filosofie en muziekwetenschappen duidt hij zichzelf wel aan met de fraaie omschrijving ‘musicosoof’.

Het thema van de Maand van de Filosofie is ‘Verbeelding aan de macht’ en onze spreker zal daarbij aansluiten. Toen de verbeelding zich in de jaren ’60 voornam aan de macht te komen, betrof dat voornemen vooral het maatschappelijke vlak. De samenleving, met de toen bestaande gezagsverhoudingen, werd als verstikkend en fantasieloos ervaren. De verbeelding moest zorg dragen voor een alternatief; ze moest iets aanwezig stellen, dat ‘in het echt’ niet bestond. Verbeelding en werkelijkheid stonden hier tegenover elkaar. Van der Schoot zal in zijn presentatie een prikkelende stellingname kiezen: de verbeelding biedt niet alleen een alternatief voor de werkelijkheid, maar is er zelfs een voorwaarde voor. Verbeelding is altijd nodig om welke werkelijkheid dan ook tot stand te brengen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Verplichte velden:*