Zin in een bezinnende zondag?
Voor wie is opgegroeid in een kerkelijk gezin, had de zondag vaak een vast patroon: de dag begon met kerkbezoek. Voor velen heeft deze dag van de week in de loop der tijd een heel ander aanzien gekregen.
Voor velen is dat een bevrijding geweest. Toch kan er ook een leegte ontstaan, als er voor de inspiratie van de kerkdienst geen alternatief in de plaats komt. Niet zo nauw meer bij de kerk betrokken (willen) zijn, houdt lang niet altijd in dat er geen behoefte is aan bezieling, bezinning en zingeving.

De Projectgroep Zin-in Zondag van de Protestantse gemeente Assen organiseert daarom bijeenkomsten waarin algemene thema’s op een bezinnende en bezielende manier aan de orde komen. De bedoeling is om, zonder de strakke structuur van de kerkdienst, toch weer eens met elkaar in gesprek te gaan over inspirerende thema’s.

De Projectgroep bestaat uit Marian van der Beek, Anne Mak, Nelleke van de Wetering en Bert Altena.

Bijeenkomsten
De bijeenkomsten worden meestal gehouden in de Jozefkerk te Assen. De  bijeenkomst van 2 oktober 2022 is in het gebouw van het Apostolisch Genootschap, Selma Lagerlöflaan 5 Assen.
We komen in de regel op de eerste zondag van de even maanden bij elkaar (m.u.v. augustus).
We beginnen altijd om 11.30 uur. Meestal duren de bijeenkomsten vijf kwartier.

Graag tot ziens!