De bijeenkomst van Zin-in-Zondag rond het thema ‘Goed recht’ is in de Adventskerk.
Rond het mooie raam is daarvoor een mooie plek gecreëerd.

 

 

 

Op de tafels staan mooie Zin-in-Zondag-boeketjes.
Bert Altena heet namens de werkgroep gastspreker Han Warmelink en de
medewerkers Annemiek Rens en Kees Richters en ook alle andere aanwezigen welkom en geeft het woord aan Han.

 

 

Han vertelt een boeiend verhaal: zijn herinnering aan de oproep voor militaire dienst toen hij 17 jaar was en wat daarna volgde. In het verhaal komt het woord ‘recht’ regelmatig voor. Hij had toen namelijk het recht om bezwaar te maken tegen dienstplicht. Het bleek dat hij toen al goed kon argumenteren: hij hoefde zijn plicht niet te vervullen.

 

 

Kees zingt het lied ‘Krijgen’ geschreven door Herman Verbeek.
Annemiek Rens, medewerker van het Drents Museum heeft een foto van een
toepasselijke (spot)prent meegenomen, getekend door Johan Braakensiek. Ze vertelt
iets over de tekenaar en de spot op de prent. Die spot was gericht op het rechtssysteem rond 1900, de tijd van jurist Cort van der Linden.

 

 

 

 

 

 

 

Aan het publiek worden twee casussen voorgelegd: kan de Rijkuniversiteit Groningen beantwoorden aan de vraag om een stilte/ gebedsruimte voor Moslims te creëren in het gebouw van de Rijksuniversiteit Groningen? en: kan de overheid i.v.m. te verwachten overbevolking in Nederland een geboortebeperking opleggen van twee kinderen per gezin? Er wordt enthousiast over gediscussieerd!

 

 

 

 

 

Na de discussies in de twee groepen leidt Han het plenaire gesprek en geeft Bert de kans om individueel te reageren.
Via twee prachtige stemmen in wisselzang horen we een lied, geschreven door Huub Oosterhuis: ‘Deze wereld omgekeerd’

 

 

De spreker Han Warmelink krijgt een groot applaus voor de manier waarop hij invulling gaf aan ‘Goed recht’. De dank wordt onderstreept met een mooi boeket. De boeketjes op de tafels worden geschonken aan enkele trouwe bezoekers van de bijeenkomsten van Zin-in-Zondag.

reacties

  1. jan snippe

    Hallo Marianne,
    Wij vonden het erg jammer dat we er niet bij konden zijn vanwege een vakantiereis, temeer omdat ik Han nog in de klas heb gehad en hem vroeger ook wel heb horen zingen in een mannenkwartet: geweldig,
    Misschien een volgende keer beter ak moet ik wel kwijt dat we een hekel hebben aan discussiegroepen.
    Hartelijke groet vanuit Kroatië.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Verplichte velden:*