Er zijn zo’n vijftig belangstellenden naar De Schalm gekomen voor de bijeenkomst Zin-in-Zondag rond het thema  ‘Pleisterplaatsen’.

 

Bert Altena heeft de leiding en heet bezoekers en en de medewerkenden welkom, in het bijzonder Sietske Visser van project Nijkleaster.

 

Sietske vertelt innemend over het ontstaan van ‘Nijkleaster’ (Nieuwklooster) in het Friese Jorwerd en de activiteiten die ze samen met haar echtgenoot daar organiseert. Nijkleaster is een pioniersplek van de Protetantse Kerken in Nederland. De activiteiten zijn of starten in de kerk van Jorwerd, maar ook het café-restaurant van het dorp wordt erbij betrokken. In de toekomst wordt er ook nog gebruik gemaakt van een prachtige oude boerderij als logeerruimte. Een vaste activiteit van Nijkleaster is de stiltewandeling op de woensdag, waaraan een morgengebed voorafgaat.

Voor in de kerk van Jorwerd hangen twee grote afbeeldingen van een gedicht, gemaakt door Eppie Dam, zowel in het Fries als in het Nederlands. Sietske leest het voor in het Fries en de aanwezigen kunnen het op het scherm meelezen in het Nederlands.

 

Al luisterend naar het gedicht hoort Kees Richters er een melodie in. Hij begint, nadat hij heeft gecontroleerd of zijn telefoon uitstaat, te zingen en al snel doen de aanwezigen mee! De liederen die hij had voorbereid om te zingen kunnen wel blijven wachten tot een volgende keer, vindt Kees.

 

 

 

Carola Steenbergen, werkzaam in het Drents Museum, vindt dat ook een museum een pleisterplaats is, een plaats om je terug te trekken en even in een andere wereld te zijn. ‘En het Drents Museum is in het voormalige klooster’ reageert een bezoeker. Carola vertelt dat in het museum niet alle voorwerpen die het museum bezit, tegelijk getoond worden. In het depot ligt veel opgeslagen. Het eerste voorwerp dat het Drents Museum, opgericht in 1854, in bezit kreeg is de kan die op onderstaande foto is te zien.

 

Ook in Assen worden stiltewandelingen georganiseerd. Een van de initiatiefnemers, Berta van der Kolk, vertelt erover. Ook die wandelingen zijn meestal op een woensdag en hebben een vast programma. Via foto’s, door Johan Wessel via de beamer getoond, zien we dat er in een prachtig gebied gewandeld wordt. Elke keer gaat de wandeling langs hetzelfde traject.  Tijdens de wandeling kun je je gedachten laten gaan over het gedicht dat voor vertrek is gelezen. Na terugkomst bij de startplaats, in de Adventskerk, kan erover worden gesproken onder het genot van een kop koffie.

 

 

Op deze morgen maken we ook een stiltewandeling. De wandelaars krijgen een gedicht mee, geschreven door Rutger Kopland. Het is prachtig in het winterse landschap rond De Schalm. Het Asser Bos is dichtbij en ook daar is het stil.

 

De bijeenkomst wordt afgesloten met het bedanken van de twee dames die zo boeiend vertelden over Nijkleaster en de Stiltewandelingen in Assen, de heren die muziek en beamer verzorgden en de dame die de mooie bloemstukjes verzorgde en die met gulle hand uitdeelde aan personen die een bloemetje verdienden!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Verplichte velden:*