Op zondag 15 juni, zijn er weer veel belangstellenden gekomen voor de bijeenkomst van Zin-in-Zondag. Het thema van de vijfde bijeenkomst van seizoen 2013/2014 is ‘Moraal van het verhaal’.


.
.
.

Om te beginnen heet Annie Baerends gasten en medewerkers welkom. Later, aan het einde van de bijeenkomst, zal ze hen ook bedanken. Een van de vaste medewerkers, Titi Tingen, verzorgde voor iedere bijeenkomst van dit seizoen de bloemstukjes op de tafels en het bloemstuk dat de gastspreker als dank wordt overhandigd.

Als God niet bestaat dan is alles geoorloofd? Dat is de hoofdvraag van de bijeenkomst, waarvan zoveel andere vragen worden afgeleid. Genoeg gespreksstof! Gastspreker, filosoof / ethicus Peter Timmerman, weet de goede toon te treffen en slaagt er ook in om de aanwezigen te motiveren om in kleine groepjes in gesprek te gaan.

Twee groepen dieren die in eerste instantie niets van elkaar moeten hebben, totdat blijkt dat in een groot probleem het minderwaardige dier, Rat, de helper is. Samen met de wijze woorden van Kikker vormt de bijdrage van Kees Richters de inleiding van de prachtig liederen die hij gaat zingen.
Lees hier de tekst van het lied (als pdf)

Uitspraken van Dostojevski, de goddelijke gebodstheorie, en van Eutyphro. Over beide stellingen wordt gediscussieerd. Het blijkt dat er in de groepjes niet in de eerste plaats gesproken wordt over het woord ‘juist’, maar over het woord ‘God’.

‘Wat ligt in de aard van de mens, hoe komt de mens aan die aard en wat is de rol van God daarin?’ Er wordt heel verschillend op geantwoord. Daarop weet Peter bedachtzaam te reageren.

.

De afbeelding van de Griekse goden geeft aanleiding tot heroverweging. Beelden van God of goden hebben toch wel erg veel te maken met cultuur en geschiedenis. In ieder geval strookt deze afbeelding niet met het Godsbeeld van Nederlanders in 2014.

Daan Alberts heeft weer een mooie animatie gemaakt. Omdat hijzelf niet aanwezig
kan zijn nemen zijn ouders Gerard en Marjolein de honneurs waar.
Daan bedacht bij het thema ‘Moraal van het verhaal het volgende.Het mannetje vindt honderd euro op straat en staat bloot aan de keuze tussen goed en kwaad, tussen engel en duivel, en kiest aanvankelijk de duivel. Hij denkt alleen aan zichzelf, maar hij komt langzaam maar zeker tot het inzicht dat hij het niet goed heeft aangepakt. Hij draait zijn beslissingen terug en maakt vervolgens een andere keuze. Hij rent achter de oude man aan die het geld was verloren. Eind goed, al goed!
Bekijk hier het filmpje.
.

.

.
.

Gerard Alberts bedankt voor de attentie voor zoon Daan. Hij vertelt hoe
waardevol de gesprekken thuis aan tafel waren rond de thema’s van Zin-in-Zondag.
Die leverden uiteindelijk het idee voor de animatie op.
.
.
.
.
.
.

Alle aanwezigen krijgen na de bijeenkomst een boekenlegger. Er is op te zien dat het animatie-mannetje al met vakantie is. De werkgroep kan ook met een gerust hart op vakantie gaan, want er is al veel voorbereid voor het volgende seizoen Zin-in-Zondag.
Een fijne zomertijd toegewenst en hopelijk tot ziens op 5 oktober in de Zuiderkerk. Gastspreker zal dan zijn Petra de Kruijf, geestelijk verzorger van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Luister naar deze Zin in Zondag bijeenkomst door hier op te klikken.

.
.
.
Foto’s: Marianne Vanderveen, Tekst: Annie Baerends

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Verplichte velden:*