Het thema is ‘Om de lieve vrede’. Margriet Westers (25), opgegroeid in Assen, is uitgenodigd om iets te vertellen over haar werk. Zij werkt voor het project Sabeel van Kerk in Actie, deels in Jeruzalem en deels in Nederland. Daardoor kent zij de gespannen situatie tussen de Israëli’s en de Palestijnen van nabij. Aan de hand van het verhaal van twee gewone mensen, Daoud en Yair, laat ze zien dat je kunt kiezen om je niet door het geweld te laten leiden. Margriet gaat met ons in gesprek over de vraag hoe wij in onze eigen situatie omgaan met onrecht, geweld en vrede. Wij kunnen niet de oplossing geven voor het conflict daar, maar onszelf wel de vraag stellen hoe wij de vrede bewaren of herstellen.

<<< Rond het thema
‘Om de lieve vrede’
zien we allereerst de tekst ‘Omgaan met conflict’.

Daar zal het tijdens de hele bijeenkomst over gaan, want zorgen voor vrede vraagt in de eerste plaats om een manier waarop we persoonlijk met vrede kunnen omgaan. Tijdens de gesprekken in groepen constateerden we het volgende: door te praten met anderen dan je eigen vertrouwde mensen leer je om ook anders naar jezelf te kijken en die anderen te begrijpen.

Vincent van Vilsteren van het Drents Museum

Vincent van Vilsteren, >>>
archeoloog in dienst van het Drents Museum sluit bij het onderwerp aan met het tonen van een Alsengem, genoemd naar het eiland Alsen, Zuid-Jutland, waar in de 19e eeuw het eerste exemplaar werd gevonden. Het kleinood in zijn hand is er een van meerdere exemplaren, die op de foto op het scherm duidelijk te zien zijn. Bij opgravingen in het noorden van Nederland werden deze glazen voorwerpen met inscripties vaak gevonden. Ze werden gemaakt door Vikingen die op die manier vertelden over hun goden. Die andere goden werden niet verboden, er bestonden meerdere godsbeelden naast elkaar. Dat zou in onze tijd wellicht een navolgenswaardig idee kunnen zijn, want de onverdraagzaamheid ten aanzien van andere goden of godsbeelden, levert veel conflicten op.

<<Sigrid Hartman
heeft de leiding tijdens de bijeenkomst. Ze stelt gast Margriet Westers voor die voor Sabeel werkt en zegt dat het woord Sabeel ‘weg’ betekent. Daarna vertelt ze een mooi verhaal over een rabbi die uitlegt wanneer na de nacht, de dag begint:
als je de ogen van de ander ziet.

 

>>>>>
Met mooie beelden erbij van de mensen in hun huiselijke omgeving en in hun beroepssituatie zorgt Margriet er al vertellend voor dat we worden geraakt. Sommige Palestijnen en Israeliërs weigeren vijanden van elkaar te zijn en Margriet laat een paar uitzonderlijke voorbeelden zien van hoe mensen creatief kunnen zijn in het omgaan met elkaar. Ze kunnen zo een voorbeeld zijn voor anderen: wanneer je elkaar beter kent, ontstaat er meer bereidheid het verhaal van die ander te horen en je erin in te leven.

Margriet Westers >>>
studeerde theologie en Arabische talen en verdiepte zich in de Islam. Dat was de ideale voorbereiding om haar werk te doen voor Sabeel namens Kerk in Actie. Het gaat er inderdaad om een weg te zoeken voor de houding van Palestijnen en Israeliërs, niet door politici of leger, maar door gewone mensen die buren van elkaar zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Verplichte velden:*