Sigrid Hartman opent de bijeenkomst met een hartelijk welkom aan bezoekers en gasten. Ze stelt zich voor als nieuw lid van de werkgroep en noemt ook de namen van de andere leden: Bert Altena, Annie Baerends, Marianne Vanderveen en Pieter Veenstra.

tekst gedicht Kwetsbaarheid

 

 

 

Als spreker voor het onderwerp ‘Kwetsbaarheid’ is Petra de Kruijf uitgenodigd. Zij weet als geestelijk verzorger in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen als geen ander hoe kwetsbaar mensen kunnen zijn.

 

Kees Richters zingt een mooi lied over kwetsbaarheid van Herman van Veen en later een lied, geschreven door Ben Sleumer. Kees begeleidt zichzelf daarbij op de piano.

 

 

 

 

 

Petra stelt zichzelf kwetsbaar op door te vertellen over momenten, kort of lang geleden, van kwetsbaarheid bij zichzelf of familie.

 

 

 

 

 

 

Pieter Veenstra vertelt over de kwetsbaarheid van patiënten die hij in zijn werk ontmoet op de Intensive Care van het WZA. Naast allerhande metingen is dan het menselijke contact belangrijk.

 

 

 

 

 

Bert, die na de inleidende woorden van Sigrid, de leiding van de bijeenkomst heeft, leest samen met Petra mee met de tekst van een lied van Kees.

 

 

Er liggen afbeeldingen die met het onderwerp te maken hebben. Petra nodigt de aanwezigen uit ze te bekijken en voor zichzelf te kiezen welke afbeelding kwetsbaarheid uitdrukt. Die vlinder, die baby of die twee handen…?

 

Sigrid laat mensen aan het woord die willen vertellen welke afbeelding voor hen kwetsbaarheid weergeeft. Het is fijn dat ze ook willen noemen waarom die bepaalde foto aanspreekt.

 

Petra houdt een inleiding waarin een artikel uit dagblad ‘Trouw’ over professor Andries Baart een belangrijke plaats inneemt. In een door hem geschreven boek ‘De zorgval’ noemt hij o.a. de presentietheorie en –benadering, een zoeken naar de trouwe nabijheid en de relatie met mensen die op hulp en steun zijn aangewezen, een onderwerp dat nauw aansluit bij kwetsbaarheid. Daarna gaan de bezoekers in groepen in gesprek over het onderwerp. Weer blijkt dat het een geliefd programmaonderdeel is in de bijeenkomsten van Zin-in-Zondag. Petra heeft enkele bespreekpunten op papier gezet.

In het seizoen 2014/2015 zal een medewerker van het Drents Museum steeds een kunstvoorwerp uit het museum toelichten, aansluitend bij het thema van de bijeenkomst. Door omstandigheden kan dit programmaonderdeel tijdens deze eerste bijeenkomst van het seizoen niet doorgaan. Marianne vervangt door te vertellen over een beeld van een moeder met haar kind aan de borst, ooit meegenomen uit Bali. Dit onderwerp ligt haar nauw aan het hart vanwege haar werk als lactatiekundige. De relatie moeder en kind is sterk en belangrijk, maar in het begin ook kwetsbaar; ze verdient daarom veiligheid en tijd.

Annie leest een door Petra aangereikt gedicht voor. Het is een ‘bedankt-voor-je-aandacht-gedicht’, geschreven door Ada Bolmers. Aandacht kan op veel verschillende manieren tot uitdrukking komen.

 

 

 

 

Er zijn vijf mooie bloemstukjes gemaakt door Titi Tingen, niet alleen om de kerkzaal aan te kleden, maar ook om mensen te bedanken die, naast de werkgroep, de afgelopen jaren meehielpen tijdens de bijeenkomsten in de Zuiderkerk of anderszins ten behoeve van Zin-in-Zondag: Evert Baerends (website), Tiny Muskee (koffie en thee), Jan Timmermans (koster), Titi Tingen (bloemen) en Johan Wessel (techniek). Een hartelijk dankwoord van Bert en een cadeaubon zijn hun deel en een warm applaus van de aanwezigen.

 

 

Na de bijeenkomst wordt nog even nagepraat en opgeruimd, niet alleen in de kerkzaal, maar ook in de keuken door Jan, Titi en Annie. Zin-in-Zondag heeft een fijn welkom gevonden in de Zuiderkerk in de voorbije jaren en moet vanwege de verkoop van het kerkgebouw nu op zoek naar een nieuwe locatie. Er zal met genoegen aan deze plek worden teruggedacht!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Verplichte velden:*